0913678982
Tổng số sản phẩm: 1080
 
Case - Thùng Máy Tính / Patriot (có nguồn)
DHL MINI 1-2-3-4-6
Giá: 365.000 VNĐ
 
VISTA MINI 1-2-3-4-5
Giá: 390.000 VNĐ
 
HP MINI 1B-2B
Giá: 550.000 VNĐ
 
CORONA - CIVIC MINI
Giá: 570.000 VNĐ
 
PQ 2-3-4-6-7
Giá: 345.000 VNĐ
 
PS 1-2-3-4-5
Giá: 355.000 VNĐ
 
BEN 7-8-9-10-11
Giá: 365.000 VNĐ
 
AC 1-3-5
Giá: 405.000 VNĐ
 
TOTO 1-2, EVON
Giá: 430.000 VNĐ
 
NEC 2-7
Giá: 430.000 VNĐ
 
MC 1-2
Giá: 490.000 VNĐ
 
RADO 1-2-3-4-5
Giá: 430.000 VNĐ
 
VN 2-3
Giá: 500.000 VNĐ
 
B 102
Giá: 620.000 VNĐ
 
SHADOW - PHOENIX
Giá: 580.000 VNĐ
 
Nguồn 450W ARROW , Fan 8cm

Nguồn 450W ARROW , Fan 8cm . D: 38, R:17, C:37 - MẶT NẠ BÓNG, CÓ KHÓA - THÉP SGCC

Nguồn 500W ARROW , Fan 12cm

Nguồn 500W ARROW , Fan 12cm

Nguồn 450W ARROW , Fan 8cm

Nguồn 450W ARROW , Fan 12cm

Nguồn 450W ARROW , Fan 8cm

Nguồn 450W ARROW , Fan 8cm

Nguồn 450W ARROW , Fan 8cm

Nguồn 450W ARROW , Fan 8cm

500W ARROW , Fan 12cm

Nguồn 450W ARROW , Fan 8cm

Nguồn 500W ARROW , Fan 12cm

Nguồn 450W ARROW , Fan 8cm . D:40 , R: 18 , C:43 - FAN 12CM - CÓ SƠN - MẶT NẠ BÓNG

Nguồn 500W ARROW , Fan 12cm

 
Thời Gian Làm Việc
Sáng 8h30 - 12h AM
(Thứ 2-7)
Chiều 1h30 - 6h PM (Thứ 2-6)
(Thứ 7 làm đến 5h PM)
 

Phòng kinh doanh
Kinh Doanh 1 - (028) 38399440
Kinh Doanh 2 - (028) 38399441
Phòng Kỹ Thuật
Mr Long - 0913 678982
Phòng Bảo Hành
Mrs Yến - (028) 35081492
Hãy nhập email của bạn để nhận thông tin mới từ Thiên Long
Copyright © 2012 by ThienLong Co., LTD. All rights reserved. Designed by PMVIETNAM
Công ty TNHH TM & DV Tin Học Thiên Long
Chi nhánh: 487 Lê Hồng Phong - Phường 2 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 38399440 - 38399441 - 38399442  * Fax : (028) 38399442
Website: www.thienlongit.com * Email: thienlongit1998@gmail.com