0913678982
Tổng số sản phẩm: 1109
 
Power - Nguồn Máy Vi Tính / Acbel
ACBEL 350W
Giá: 420.000 VNĐ
 
ACBEL 350W CE2
Giá: 485.000 VNĐ
 
ACBEL 400W CE2
Giá: 570.000 VNĐ
 
ACBEL 450W CE2
Giá: 640.000 VNĐ
 
ACBEL 400W ME2
Giá: 570.000 VNĐ
 
ACBEL 470E E2 PLUS
Giá: 740.000 VNĐ
 
ACBEL 510W E2 Plus
Giá: 830.000 VNĐ
 
ACBEL 450W I-POWER G500
Giá: 760.000 VNĐ
 
ACBEL 500W I-POWER G550
Giá: 880.000 VNĐ
 
ACBEL 550W I-POWER G600
Giá: 1.030.000 VNĐ
 
ACBEL 600W I-POWER G650
Giá: 1.130.000 VNĐ
 
ACBEL 750W I-POWER 85H
Giá: 1.490.000 VNĐ
 
Fan 8cm, 3x ATA, 3x SATA, 4+4p CPU, 20+4 pins

Fan 12cm, 3x ATA, 3x SATA, 4+4p CPU, 20+4 pins

Fan 12cm, 1 x 12v (4+ 4 pin), 4 Sata, 3 IDE , PCI-e 6+2 Pin

Fan 12cm, 20+4 pins, 3 xIDE, 2 xSATA, Ver 2.0 ATX, 6 pins (For dual CPI)

Fan 12cm, 1 x 12v (4+ 4 pin), 4 Sata, 1 IDE , 1x PCIex 6Pin

Fan 12cm, 3 ATA, 2 SATA, 1x PCI-Ex, 4+4p CPU, 20+4 pins

Fan 12cm, 6x SATA, 2x ATA ,4+4 pins (For Dual CPU), 3x 2+6 pins (for PCI-Ex)

Fan 12cm, 24 pins, 2 xIDE, 4 xSATA, Ver 2.3 ATX, 4+4pins (For dual CPU), 2x2+6pins (For PCI-Ex)

Fan 12cm, 24 pins, 2 xIDE, 4 xSATA, Ver 2.3 ATX, 4+4pins (For dual CPU), 2x2+6pins (For PCI-Ex)

Fan 12cm, 24 pins, 4 xIDE, 4 xSATA, Ver 2.3 ATX, 4+4pins (For dual CPU), 4x2+6pins (For PCI-Ex)

Fan 12cm, 24 pins, 3xIDE, 6 xSATA, Ver 2.3 ATX, 4+4pins (For dual CPU), 4x2+6pins (For PCI-Ex)

Fan 12cm, 2x ATA, 6x SATA, 4+4p CPU, 4PCI-Ex, Hiệu suất 80%

 
Thời Gian Làm Việc
Sáng 8h30 - 12h AM
(Thứ 2-7)
Chiều 1h30 - 6h PM (Thứ 2-6)
(Thứ 7 làm đến 5h PM)
 

Phòng kinh doanh
Kinh Doanh 1 - (028) 38399440
Kinh Doanh 2 - (028) 38399441
Phòng Kỹ Thuật
0913 678982
Phòng Bảo Hành
(028) 35081492
Hãy nhập email của bạn để nhận thông tin mới từ Thiên Long
Copyright © 2012 by ThienLong Co., LTD. All rights reserved. Designed by PMVIETNAM
Công ty TNHH TM & DV Tin Học Thiên Long
Chi nhánh: 487 Lê Hồng Phong - Phường 2 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 38399440 - 38399441 - 38399442  * Fax : (028) 38399442
Website: www.thienlongit.com * Email: thienlongit1998@gmail.com