0913678982
Tổng số sản phẩm: 1109
 
Máy hủy giấy / BINGO
BINGO C30
Giá: 3.700.000 VNĐ
 
BINGO C32
Giá: 4.700.000 VNĐ
 
BINGO C35
Giá: 4.800.000 VNĐ
 
BINGO C36
Giá: 5.650.000 VNĐ
 
BINGO C40 CD
Giá: 5.100.000 VNĐ
 
BINGO C45 CD
Giá: 6.200.000 VNĐ
 
BINGO C46CDT
Giá: 6.900.000 VNĐ
 
BINGO ELEGANT
Giá: 8.200.000 VNĐ
 
BINGO 168 CD1
Giá: 21.700.000 VNĐ
 
BINGO 168 CD2
Giá: 23.800.000 VNĐ
 
 ·   Miệng cắt    : 220 mm
·   Loại cắt       : Vụn
·   Kích cỡ cắt : 2 x 10 mm
·   Số tờ cắt   : 5 - 6 tờ ( A4, 70 gm)
·   Hủy kim
·   Xuất xứ       : Đức
·   Thùng giấy  : 15 Lít
Kích cỡ máy  : 330 x 235 x 510  mm 
 ·   Miệng cắt    : 220 mm
·   Loại cắt       : Vụn
·   Kích cỡ cắt : 2 x 6 mm
·   Số tờ cắt   : 6 - 7 tờ ( A4, 70 gm)
·   Hủy kim
·   Xuất xứ       : Đức
·   Thùng giấy  : 20 Lít
Kích cỡ máy   : 356 x 260 x 562  mm
 ·   Miệng cắt    : 220 mm
·   Loại cắt       : Vụn
·   Kích cỡ cắt : 2 x 12 mm
·   Số tờ cắt   : 7 - 8 tờ ( A4, 70 gm)
·   Hủy kim
·   Xuất xứ       : Đức
·   Thùng giấy  : 20 Lít
Kích cỡ máy  : 356 x 270 x 560  mm
 

 ·   Miệng cắt    : 220 mm
·   Loại cắt       : Vụn
·   Kích cỡ cắt : 3 x 20 mm
·   Số tờ cắt   : 11- 12 tờ ( A4, 70 gm)   
·   Xuất xứ       : Đức
·   Thùng giấy  : 21 Lít
Kích cỡ máy  : 355 x 272 x 588  mm
·   Miệng cắt: 230mm
·   Loại cắt: Vụn
·   Kích cỡ cắt: 3 x 40 mm
·   Số tờ cắt: 9-12 tờ ( A4, 70 gm)
·   Hủy kim, thẻ, CD
·   Thùng đựng giấy: 22L (3L/CD)
·   Xuất xứ: Đức
Kích cỡ  máy: 365 x 265 x 555mm

·   Miệng cắt: 230mm
·   Loại cắt: Vụn
·   Kích cỡ cắt: 2 x 10mm
·   Số tờ cắt: 8-10 tờ ( A4, 70 gm) / 1CD
·   Hủy kim, thẻ, CD
·   Thùng đựng giấy: 23L (3L/CD)
·   Xuất xứ: Đức
Kích thước máy: 365 x 265 x 559mm

·   Miệng cắt: 230mm
·   Loại cắt: Vụn
·   Kích cỡ cắt: 3 x 40mm
·   Số tờ cắt: 13-15 tờ ( A4, 70 gm) / 1CD
·   Thùng đựng giấy: 25Lít / 7Lít CD
·   Trọng lượng: 15,9Kg
·   Xuất xứ: Đức
Kích thước máy: 465 x 360 x 620mm

·       Miệng cắt    : 220 mm
·       Loại cắt       : Vun
·       Kích cỡ cắt: 3 x 23  mm
·       Số tờ cắt     : 15 – 17  tờ(A4, 70gm)
·       Hủy kim,Thẻ, CD
·       Xuất xứ       : Đức
·       Thùng giấy  : 27 Lít
Kích cỡ máy : 400 x 310 x 650mm

·        Miệng cắt: 270mm
·        Loại cắt: Vụn
·        Kích cỡ cắt: 4 x 40mm
·        Số tờ cắt: 25-27 tờ ( A4, 70 gm)
·        Tốc độ cắt: 3m/phút
·        Hủy kim,Thẻ, CD
·        Xuất xứ: Đức
·        Thùng giấy: 53Lít
·        Kích thước máy: 460 x 335 x 795mm
Trọng lượng: 45Kg

·        Miệng cắt: 310mm
·        Loại cắt: Vụn
·        Kích cỡ cắt: 4 x 33mm
·        Số tờ cắt: 32-35 tờ ( A4, 70 gm)
·        Tốc độ cắt: 3m/phút
·        Hủy kim,Thẻ, CD
·        Xuất xứ: Đức
·        Thùng giấy: 80Lít
·        Kích thước máy: 520 x 385 x 895mm
Trọng lượng: 69Kg

 
Thời Gian Làm Việc
Sáng 8h30 - 12h AM
(Thứ 2-7)
Chiều 1h30 - 6h PM (Thứ 2-6)
(Thứ 7 làm đến 5h PM)
 

Phòng kinh doanh
Kinh Doanh 1 - (028) 38399440
Kinh Doanh 2 - (028) 38399441
Phòng Kỹ Thuật
0913 678982
Phòng Bảo Hành
(028) 35081492
Hãy nhập email của bạn để nhận thông tin mới từ Thiên Long
Copyright © 2012 by ThienLong Co., LTD. All rights reserved. Designed by PMVIETNAM
Công ty TNHH TM & DV Tin Học Thiên Long
Chi nhánh: 487 Lê Hồng Phong - Phường 2 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 38399440 - 38399441 - 38399442  * Fax : (028) 38399442
Website: www.thienlongit.com * Email: thienlongit1998@gmail.com