0913678982
Tổng số sản phẩm: 1109
 
Thiết bị văn phòng / Máy hủy giấy
DINO STAR
Giá: 2.600.000 VNĐ
 
DINO SUPERSTAR
Giá: 3.150.000 VNĐ
 
DINO C-DELUXE
Giá: 4.700.000 VNĐ
 
DINO PLUS
Giá: 5.500.000 VNĐ
 
GBC-Alpha Confetti
Giá: 1.400.000 VNĐ
 
GBC-Silencio V30WS
Giá: 1.700.000 VNĐ
 
GBC-31CDX
Giá: 6.200.000 VNĐ
 
EBA-2127S
Giá: 22.500.000 VNĐ
 
BINGO C30
Giá: 3.700.000 VNĐ
 
BINGO C32
Giá: 4.700.000 VNĐ
 
BINGO C35
Giá: 4.800.000 VNĐ
 
BINGO C36
Giá: 5.650.000 VNĐ
 
BINGO C40 CD
Giá: 5.100.000 VNĐ
 
BINGO C45 CD
Giá: 6.200.000 VNĐ
 
BINGO C46CDT
Giá: 6.900.000 VNĐ
 
 Kiểu hủy: Hủy sợi , Công suất hủy: 5 tờ (70gsm/A4) / Kích cỡ hủy: 3 (mm) / Chống kẹt giấy / Độ rộng miệng hủy: 220 mm / Thể tích thùng chứa: 15 lít / Kích cỡ: 363 x 213 x 387 (mm) / Trọng lượng: 4.7 Kg / Khả năng hủy: Hủy giấy, kim kẹp / Xuất xứ: Germany

Kiểu hủy: Hủy vụn / Công suất hủy: 6 tờ (70gsm/A4)Kích cỡ hủy: 3 x 15 (mm) / Chống kẹt giấy / Độ rộng miệng hủy: 220 mm / Thể tích thùng chứa: 15 lít /Kích cỡ: 350 x 240 x 460 (mm) / Trọng lượng: 8.5 Kg / Khả năng hủy: Hủy giấy, kim kẹp / Xuất xứ: Germany.

Kiểu hủy: Hủy siêu vụn / Công suất hủy: 6 - 8 tờ (70gsm/A4) / Kích cỡ hủy: 2 x 12 (mm) / Chống kẹt giấy / Độ rộng miệng hủy: 220 mm / Khả năng hủy: Hủy giấy, kim kẹp, thẻ Credit / Xuất xứ: Germany. / Thể tích thùng chứa: 20 lít / Kích cỡ: 354 x 257 x 575 (mm) / Trọng lượng: 13 Kg

Kiểu hủy: Hủy siêu vụn / Công suất hủy: 15 tờ (70gsm/A4) / Kích cỡ hủy: 3 x 20 (mm), 8 (mm) CD / Chống kẹt giấy / Độ rộng miệng hủy: 220 mm, 120 mm CD / Thể tích thùng chứa: 25 lít / Khả năng hủy: Hủy giấy, kim kẹp, thẻ Credit, CD / Xuất xứ: Germany. / Kích cỡ: 410 x 318 x 620 (mm) / Trọng lượng: 18 Kg

 Kiểu hủy: Hủy vụ /  Công suất hủy: 5 tờ (70gsm/A4) Kích cỡ hủy: 4 x 38 (mm) / Chống kẹt giấy Độ rộng miệng hủy: 224 mm / Thể tích thùng chứa: 10 lít / Kích cỡ máy: 360 x 324 x 165 (mm) / trọng lượng: 3.2 Kg /  Khả năng hủy: Hủy giấy, kim kẹp SX theo Công nghệ Mỹ, Lắp ráp Trung Quốc

Kiểu hủy: Hủy sợi / Công suất hủy: 5 tờ (70gsm/A4) / Kích cỡ hủy: 6 (mm) / Chống kẹt giấy / Độ rộng miệng hủy: 220 mm / Thể tích thùng chứa: 14 lít / Kích cỡ: 378 x 340 x 224 (mm) / Trọng lượng: 3.9 Kg / Khả năng hủy: Hủy giấy, kim kẹp / SX theo Công nghệ Mỹ, Lắp ráp Trung Quốc 

Kiểu hủy: Hủy vụn / Công suất hủy: 18 tờ (70gsm/A4) / Kích cỡ hủy: 4 x 40 (mm), 8 (mm) CD / Chống kẹt giấy / Độ rộng miệng hủy: 230 mm, 125 mm CD / Thể tích thùng chứa: 31 lít / Kích cỡ: 467 x 372 x 738 (mm) / Trọng lượng: 22 Kg / Khả năng hủy: Hủy giấy, kim kẹp, thẻ Credit, CD / Xuất xứ: USA.

Kiểu hủy: Hủy sợi, Hủy liên tục /  Công suất hủy: 23 tờ (70gsm/A4) /  Kích cỡ hủy: 4 (mm) / Chống kẹt giấy /Độ rộng miệng hủy: 260 mm / Thể tích thùng chứa: 100 lít / Thùng máy làm bằng gỗ sang trọng, siêu bền / Kích cỡ máy: 500 x 377 x 870 (mm) / Trọng lượng: 30 Kg /   Khả năng hủy: Hủy giấy, kim kẹp, thẻ Credit, CD / Xuất xứ: Germany.

 ·   Miệng cắt    : 220 mm
·   Loại cắt       : Vụn
·   Kích cỡ cắt : 2 x 10 mm
·   Số tờ cắt   : 5 - 6 tờ ( A4, 70 gm)
·   Hủy kim
·   Xuất xứ       : Đức
·   Thùng giấy  : 15 Lít
Kích cỡ máy  : 330 x 235 x 510  mm 
 ·   Miệng cắt    : 220 mm
·   Loại cắt       : Vụn
·   Kích cỡ cắt : 2 x 6 mm
·   Số tờ cắt   : 6 - 7 tờ ( A4, 70 gm)
·   Hủy kim
·   Xuất xứ       : Đức
·   Thùng giấy  : 20 Lít
Kích cỡ máy   : 356 x 260 x 562  mm
 ·   Miệng cắt    : 220 mm
·   Loại cắt       : Vụn
·   Kích cỡ cắt : 2 x 12 mm
·   Số tờ cắt   : 7 - 8 tờ ( A4, 70 gm)
·   Hủy kim
·   Xuất xứ       : Đức
·   Thùng giấy  : 20 Lít
Kích cỡ máy  : 356 x 270 x 560  mm
 

 ·   Miệng cắt    : 220 mm
·   Loại cắt       : Vụn
·   Kích cỡ cắt : 3 x 20 mm
·   Số tờ cắt   : 11- 12 tờ ( A4, 70 gm)   
·   Xuất xứ       : Đức
·   Thùng giấy  : 21 Lít
Kích cỡ máy  : 355 x 272 x 588  mm
·   Miệng cắt: 230mm
·   Loại cắt: Vụn
·   Kích cỡ cắt: 3 x 40 mm
·   Số tờ cắt: 9-12 tờ ( A4, 70 gm)
·   Hủy kim, thẻ, CD
·   Thùng đựng giấy: 22L (3L/CD)
·   Xuất xứ: Đức
Kích cỡ  máy: 365 x 265 x 555mm

·   Miệng cắt: 230mm
·   Loại cắt: Vụn
·   Kích cỡ cắt: 2 x 10mm
·   Số tờ cắt: 8-10 tờ ( A4, 70 gm) / 1CD
·   Hủy kim, thẻ, CD
·   Thùng đựng giấy: 23L (3L/CD)
·   Xuất xứ: Đức
Kích thước máy: 365 x 265 x 559mm

·   Miệng cắt: 230mm
·   Loại cắt: Vụn
·   Kích cỡ cắt: 3 x 40mm
·   Số tờ cắt: 13-15 tờ ( A4, 70 gm) / 1CD
·   Thùng đựng giấy: 25Lít / 7Lít CD
·   Trọng lượng: 15,9Kg
·   Xuất xứ: Đức
Kích thước máy: 465 x 360 x 620mm

 
Thời Gian Làm Việc
Sáng 8h30 - 12h AM
(Thứ 2-7)
Chiều 1h30 - 6h PM (Thứ 2-6)
(Thứ 7 làm đến 5h PM)
 

Phòng kinh doanh
Kinh Doanh 1 - (028) 38399440
Kinh Doanh 2 - (028) 38399441
Phòng Kỹ Thuật
0913 678982
Phòng Bảo Hành
(028) 35081492
Hãy nhập email của bạn để nhận thông tin mới từ Thiên Long
Copyright © 2012 by ThienLong Co., LTD. All rights reserved. Designed by PMVIETNAM
Công ty TNHH TM & DV Tin Học Thiên Long
Chi nhánh: 487 Lê Hồng Phong - Phường 2 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 38399440 - 38399441 - 38399442  * Fax : (028) 38399442
Website: www.thienlongit.com * Email: thienlongit1998@gmail.com