0913678982
Tổng số sản phẩm: 1109
 
Thiết Bị Mạng / Hub - Switch
Tp Link 5 port SF 1005D
Giá: 132.000 VNĐ
 
Tp Link 8 port SF 1008D
Giá: 165.000 VNĐ
 
Tp Link 16 port SF 1016D
Giá: 415.000 VNĐ
 
Tp Link 24 port SF 1024D
Giá: 750.000 VNĐ
 
Tenda 5 port
Giá: 115.000 VNĐ
 
Tenda 8 port
Giá: 145.000 VNĐ
 
D-Link 5 port DES 1005A
Giá: 165.000 VNĐ
 
D-Link 8 port DES 1008A
Giá: 275.000 VNĐ
 
D-Link 16 port DES 1016D
Giá: 825.000 VNĐ
 
D-Link 24 port DES 1024D
Giá: 1.110.000 VNĐ
 
TP Link 5 ports SG 1005D
Giá: 350.000 VNĐ
 
Tp Link 48 ports SF 1048
Giá: 1.850.000 VNĐ
 
Tp Link 8 ports SG 1008D
Giá: 480.000 VNĐ
 
Tp Link 16 ports SG 1016D
Giá: 1.350.000 VNĐ
 
Tp Link 24 ports SG 1024D
Giá: 1.790.000 VNĐ
 
Switch Hub 10/100 Base

Switch Hub 10/100 Base

Switch Hub 10/100 Base

Switch Hub 10/100 Base

Switch Hub 10/100 Base-

Switch Hub 10/100 Base-T

Switch Hub 10/100 Base

Switch Hub 10/100 Base

Switch Hub 10/100 Base

Switch Hub 10/100 Base

Switch Hub 10/100/1000 Base

Switch Hub 10/100 Base, Rackmoun

Switch Hub 10/100/1000 Base

Switch Hub 10/100/1000 Base, Rackmuont

Switch Hub 10/100/1000 Base, Rackmuont

 
Thời Gian Làm Việc
Sáng 8h30 - 12h AM
(Thứ 2-7)
Chiều 1h30 - 6h PM (Thứ 2-6)
(Thứ 7 làm đến 5h PM)
 

Phòng kinh doanh
Kinh Doanh 1 - (028) 38399440
Kinh Doanh 2 - (028) 38399441
Phòng Kỹ Thuật
0913 678982
Phòng Bảo Hành
(028) 35081492
Hãy nhập email của bạn để nhận thông tin mới từ Thiên Long
Copyright © 2012 by ThienLong Co., LTD. All rights reserved. Designed by PMVIETNAM
Công ty TNHH TM & DV Tin Học Thiên Long
Chi nhánh: 487 Lê Hồng Phong - Phường 2 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 38399440 - 38399441 - 38399442  * Fax : (028) 38399442
Website: www.thienlongit.com * Email: thienlongit1998@gmail.com